Handís
ræktun manns og starfs
Handleiðslufélag Íslands
Hvað er handleiðsla ?
Faghandleiðsla er aðferð sem hjálpar einstaklingi, einum eða í hópi, til þess að þroskast í starfi.
Með faghandleiðslu getur einstaklingur nýtt betur hæfni sína í starfi.
Faghandleisla starfsmanna tryggir gæði þjónustunnar.
Faghandleiðsla hjálpar einstaklingi að greina á milli einkalífs og starfs og beita faglegum aðferðum í stað tilfinningasemi.
Með faghandleiðslu áttar einstaklingur sig á uppbyggingu, markmiðum og möguleikum vinnustaðarins.

Diplomanám í handleiðslufræðum er 30 eininga  þverfræðilegt nám að loknu háskólanámi til starfsréttinda á sviði félags-, heilbrigðis- eða menntavísinda.

Markmið námsins er að nemendur öðlist þekkingu og skilning á handleiðslufræðum og færni til að veita handleiðslu í faglegu starfi og skipuleggja handleiðslukerfi á vinnustað.

Þeir læra að beita kerfisnálgun og dýnamiskri sýn á samskipti milli einstaklinga, faghópa og í stofnanasamstarfi.

Kenningagrunnur er tengdur hugmyndafræði og miðlægum sáldýnamískum hugtökum handleiðslufræða. Í fræðilegri rýni er athygli beint að stöðu faghandleiðslu í samtímanum, breyttum viðfangsefnum og þörfum, m.a. út frá síbreytilegum samfélagfsaðstæðum og nýjum forsendum fagmennsku.
Hvernig er unnið ?
Einstaklings- eða hóphandleiðsla.
Gerður er samningur um ákveðið tímabil og innihald og verkskiptingu handleiðslunnar.
Vikulegir tímar - eða eftir nánara samkomulagi.
Fullur trúnaður.
Fyrir hverja er handleiðsla ?
Handleiðsla er fyrir alla sem vilja þroskast í starfi og bæta starfsímynd sína
Markmið
Að starfsmanni líði betur í vinnunni.
Að starfsmaður njóti starfs síns betur.
Að viðskiptavinir stofnunar eða fyrirtækis fái betri þjónustu.
Að samskipti innan vinnustaðarins gangi betur.
Að samskipti við aðrar stofnanir og fyrirtæki gangi betur.
33154

       © 2000 - 2020  Handleiðslufélag Íslands   kt: 520700- 3310       Vefumsjón : bern@centrum.is          Uppf. 30-06-2021